Klik her for at få adgang til at redigere foreningssider (Åbner nyt vindue)
.
Her er du:  Forside  > Lokalområdet > Fasters Flamme


"Fasters Flamme" er en pris indstiftet af Faster Sogneforening, Faster Seniorklub, Faster Boldklub og Gymnastikforening og Faster Andelskasse.

 

En flamme er en, der brænder for noget (en ildsjæl), en flamme giver energi, den skinner/lyser op og kan ses langt væk, den giver varme, tænk på bålet eller pejsen som man hygger sig omkring. En flamme kan også være en kærlighed (en man holder af).

 

Prisen kan gives til en gruppe personer, foreninger, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig indsats til fremme for Faster sogn. Ved ”til fremme for sognet” menes både, at man gør sognet til et bedre sted at bo og der skabes positiv omtale af sognet. Det kan altså eksempelvis være en forening, som har opstartet nogle nye aktiviteter. En gruppe borgere, der har taget initiativ til et eller andet, eller ham der altid fejer fortovet, for alle på gaden. En person eller en gruppe af personer, som man gerne vil give en særlig tak.

 

Alle kan foretage en indstilling. Overrækkelse af prisen finder sted i forbindelse med Sportsugen (under gaderundbolden).

 

En Komite bestående af én repræsentant fra Faster Seniorklub, Aktiv Faster, FBG og Gymnastikforening og Faster Andelskasse udvælger med objektive øjne det forslag, der matcher motiveringen bedst.

 

Prisen består af et kontant beløb på kr. 3.000 sponseret af Faster Andelskasse samt en gave med inskription fra Faster Seniorklub, Aktiv Faster og FBG, og opslag (med navn og begrundelse for indstilling) i Aktivitetshuset på Byens torv.


Liste over tidligere prismodtagere


2005 - Søren Bubel

2006 - Otto Gudiksen

2007 - Jens Vestergaard

2008 - Jørgen Madsen

2009 - Inger Marie Kristensen

2010 - Jan Vestergaard

2011 - Poul Junge

2012 - Anne-Kristine Jansen

2013 - Svend-Erik Olesen

2014 - Hanne V. Kristensen

2015 - Merete P. Bilberg

2016 - Jørgen Hindhede

2017 - Dorthe og Hans Olesen

 Kommentarer til denne side kan gives til: Merete P. Bilberg

Opdaterede sider:
www.Faster-Astrup.dk:
Ungdom: Ungdomshold 2017-2018 Borris Faster samarbejdet (BF) - 2. halvår
Havegødning: Bestillingsseddel til bestilling af havegødning 2018

Flere opdateringer

Der er 1 bruger online.